Мощные N канал

КП7173А

 • Прототип: STP4NK60Z
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -45 +125 °С
 • Uзи пор, В: 3,0...4,5
 • Ic max, A: 2,5
 • P max, Вт: 70
 • Rси, Oм: 2
 • Uзи max, В: ±30
 • Uси max, В: 600

КП7129А

 • Прототип: SSU1N60
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 1,2
 • P max, Вт: 40
 • Rси, Oм: 11,5
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 600

КП780В9

 • Тип корпуса: КТ-89
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 2,2
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 4
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 500

КП780Б9

 • Тип корпуса: КТ-89
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 2,5
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 3
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 450

КП780А9

 • Прототип: IRFU420
 • Тип корпуса: КТ-89
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 2,5
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 3
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 500

КП780В

 • Прототип: IRF822
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 2,2
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 4
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 500

КП780Б

 • Прототип: IRF821
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 2,5
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 3
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 450

КП780А

 • Прототип: IRF820
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 2,5
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 3
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 500

КП778В

 • Прототип: IRFP250
 • Тип корпуса: КТ-43
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 23
 • P max, Вт: 190
 • Rси, Oм: 0,14
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 250

КП778Б

 • Прототип: IRFP250
 • Тип корпуса: КТ-43
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 25
 • P max, Вт: 190
 • Rси, Oм: 0,12
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200

КП778А

 • Прототип: IRFP250
 • Тип корпуса: КТ-43
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 30
 • P max, Вт: 190
 • Rси, Oм: 0,085
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200

КП777Б

 • Прототип: IRF841
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +150 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 8
 • P max, Вт: 125
 • Rси, Oм: 0,85
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 450

КП771В

 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +150 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 30
 • P max, Вт: 150
 • Rси, Oм: 0,077
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 125

КП771Б

 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +150 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 35
 • P max, Вт: 150
 • Rси, Oм: 0,055
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 100

КП771А

 • Прототип: STP40N10
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +150 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 40
 • P max, Вт: 150
 • Rси, Oм: 0,04
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 100

КП751В1

 • Прототип: IRF722
 • Тип корпуса: КТ-90
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 2,8
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 2,5
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 400

КП751В

 • Прототип: IRF722
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 2,8
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 2,5
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 400

КП751Б1

 • Прототип: IRF721
 • Тип корпуса: КТ-90
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 3,3
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 1,8
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 350

КП751Б

 • Прототип: IRF721
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 3,3
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 1,8
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 350

КП751А1

 • Прототип: IRF720
 • Тип корпуса: КТ-90
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 3,3
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 1,8
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 400

КП751А

 • Прототип: IRF720
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 3,3
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 1,8
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 400

КП750В1

 • Прототип: IRF642
 • Тип корпуса: КТ-90
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 16
 • P max, Вт: 125
 • Rси, Oм: 0,22
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200

КП750В

 • Прототип: IRF642
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 16
 • P max, Вт: 125
 • Rси, Oм: 0,22
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200

КП750Б1

 • Прототип: IRF641
 • Тип корпуса: КТ-90
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 18
 • P max, Вт: 125
 • Rси, Oм: 0,18
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 150

КП750Б

 • Прототип: IRF641
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 18
 • P max, Вт: 125
 • Rси, Oм: 0,18
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 150

КП750А1

 • Прототип: IRF640
 • Тип корпуса: КТ-90
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 18
 • P max, Вт: 125
 • Rси, Oм: 0,18
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200

КП750А

 • Прототип: IRF640
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 18
 • P max, Вт: 125
 • Rси, Oм: 0,18
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200

КП749В

 • Прототип: IRF622
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 4
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 1,2
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200

КП749Б

 • Прототип: IRF621
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 5,2
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 0,8
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 150

КП749А

 • Прототип: IRF620
 • Тип корпуса: КТ-28-2
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 2,0...4,0
 • Ic max, A: 5,2
 • P max, Вт: 50
 • Rси, Oм: 0,8
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200