Маломощные N канал

КП523Б

 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +150 °С
 • Uзи пор, В: 0,8...2,0
 • Ic max, A: 340
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 0,7
 • Rси, Oм: 4
 • S, A/В: 0,5
 • Uзи max, В: ±14
 • Uси max, В: 200

КП523А

 • Прототип: BSS297А
 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +150 °С
 • Uзи пор, В: 0,8...2,0
 • Ic max, A: 480
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 0,7
 • Rси, Oм: 2
 • S, A/В: 0,5
 • Uзи max, В: ±14
 • Uси max, В: 200

КП511Б

 • Прототип: TN0540
 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -45 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,8...2,0
 • Ic max, A: 140
 • Iост, мкА: 10
 • Рк max, Вт: 0,8
 • Rси, Oм: 22
 • S, A/В: 0,13
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 400

КП511А

 • Прототип: TN0535
 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -45 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,8...2,0
 • Ic max, A: 140
 • Iост, мкА: 10
 • Рк max, Вт: 0,8
 • Rси, Oм: 22
 • S, A/В: 0,13
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 350

КП509В9

 • Тип корпуса: КТ-46A
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,8...2,0
 • Ic max, A: 100
 • Рк max, Вт: 0,4
 • Rси, Oм: 16
 • S, A/В: 0,06
 • Uзи max, В: ±14
 • Uси max, В: 200

КП509А9

 • Прототип: BSS131
 • Тип корпуса: КТ-46A
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,8...2,0
 • Ic max, A: 100
 • Рк max, Вт: 0,4
 • Rси, Oм: 16
 • S, A/В: 0,16
 • Uзи max, В: ±14
 • Uси max, В: 240

КП505Г

 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,4...0,8
 • Ic max, A: 500
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 0,7
 • Rси, Oм: 1,2
 • S, A/В: -
 • Uзи max, В: ±10
 • Uси max, В: 8

КП505В

 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,8...2,0
 • Ic max, A: 1400
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 1
 • Rси, Oм: 0,3
 • S, A/В: 0,5
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 60

КП505Б

 • Прототип: BSS295
 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,8...2,0
 • Ic max, A: 1400
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 1
 • Rси, Oм: 0,3
 • S, A/В: 0,5
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 50

КП505А

 • Прототип: BSS295
 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,8...2,0
 • Ic max, A: 1400
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 1
 • Rси, Oм: 0,3
 • S, A/В: 0,5
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 50

КП504Е

 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,6...1,2
 • Ic max, A: 200
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 0,7
 • Rси, Oм: 8
 • S, A/В: 0,14
 • Uзи max, В: ±10
 • Uси max, В: 240

КП504Д

 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,6...1,2
 • Ic max, A: 200
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 0,7
 • Rси, Oм: 8
 • S, A/В: 0,14
 • Uзи max, В: ±10
 • Uси max, В: 240

КП504Г

 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,6...1,2
 • Ic max, A: 180
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 0,7
 • Rси, Oм: 10
 • S, A/В: 0,14
 • Uзи max, В: ±10
 • Uси max, В: 250

КП504В

 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,6...1,2
 • Ic max, A: 200
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 0,7
 • Rси, Oм: 8
 • S, A/В: 0,14
 • Uзи max, В: ±10
 • Uси max, В: 200

КП504Б

 • Прототип: BSS88
 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,6...1,2
 • Ic max, A: 250
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 1
 • Rси, Oм: 8
 • S, A/В: 0,14
 • Uзи max, В: ±10
 • Uси max, В: 240

КП504А

 • Прототип: BSS88
 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 0,6...1,2
 • Ic max, A: 250
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 1
 • Rси, Oм: 8
 • S, A/В: 0,14
 • Uзи max, В: ±10
 • Uси max, В: 240

КП502А

 • Прототип: BSS124
 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +125 °С
 • Uзи пор, В: 1,5...2,5
 • Ic max, A: 120
 • Iост, мкА: 1
 • Рк max, Вт: 0,7
 • Rси, Oм: 28
 • S, A/В: 0,1
 • Uзи max, В: ±10
 • Uси max, В: 400

КП501В

 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +100 °С
 • Uзи пор, В: -
 • Ic max, A: 180
 • Iост, мкА: 10
 • Рк max, Вт: 0,5
 • Rси, Oм: 15
 • S, A/В: >0,1
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200

КП501Б

 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +100 °С
 • Uзи пор, В: 1,0...3,0
 • Ic max, A: 180
 • Iост, мкА: 10
 • Рк max, Вт: 0,5
 • Rси, Oм: 10
 • S, A/В: >0,1
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 200

КП501А

 • Прототип: ZVN2120
 • Тип корпуса: КТ-26
 • Диапазон температур: -55 +100 °С
 • Uзи пор, В: 1,0...3,0
 • Ic max, A: 180
 • Iост, мкА: 10
 • Рк max, Вт: 0,5
 • Rси, Oм: 10
 • S, A/В: >0,1
 • Uзи max, В: ±20
 • Uси max, В: 240